اخبار و رویدادها

۲۰ مرد

#هدیه ازدواج

اهدای هدیه ازدواج از طرف مدیریت هتل بزرگ سی نور به کارمندان هتل… به منظور ترویج ازدواج و پیروی از سنت سفارش شده پیامبر بزرگ...
Continue Reading