اخبار و رویدادها

۲۰ مرداد

#هدیه ازدواج

اهدای هدیه ازدواج از طرف مدیریت هتل بزرگ سی نور به کارمندان هتل…

به منظور ترویج ازدواج و پیروی از سنت سفارش شده پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد (ص)از طرف جناب آقای مهندس هادی پایدار مقدم و جناب آقای حاج احمد ارفع رحیمیان مالکین محترم هتل بزرگ سی نور به کلیه کارکنانی که ازدواج میکنند کارت هدیه نقدی تعلق می گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۰