اتاق ها

Captions line here

سوئیت رضوی

تعداد تخت : 3
حداکثر ظرفیت : 4
صندوق امانات : داخل اتاق
اینترنت : رایگان
اطلاعات بیشتر...

سوئیت سلام

تعداد تخت : 3
حداکثر ظرفیت : 4
صندوق امانات : داخل اتاق
اینترنت : رایگان
اطلاعات بیشتر...

اتاق سه تخته

تعداد تخت : 3
حداکثر ظرفیت : 3
صندوق امانات : داخل اتاق
اینترنت : رایگان
اطلاعات بیشتر...

اتاق دبل

تعداد تخت : 1
حداکثر ظرفیت : 2
صندوق امانات : داخل اتاق
اینترنت : رایگان
اطلاعات بیشتر...

اتاق سینگل (یک تخته)

تعداد تخت : 1
حداکثر ظرفیت : 2 نفر
صندوق امانات : داخل اتاق
اینترنت : رایگان
اطلاعات بیشتر...